Wsparcie psychologiczne
dla dzieci i młodzieży

W ramach wsparcia młodych ludzi są prowadzone warsztaty, terapie oraz terapie grupowe z zakresu psychoedukacji oraz rozwoju umiejętności społecznych. Oferta dotyczy także wsparcia psychologicznego oraz psychoterapii terapii osób do 18 roku życia.

Nad czym możemy pracować:

interakcje
rówieśnicze

nieśmiałość i problemy
z nawiązywaniem nowych znajomości

asertywność

radzenie sobie
ze swoimi emocjami

stres związany
z wystąpieniami publicznymi

poprawa
samooceny

Nad czym możemy pracować:

interakcje
rówieśnicze

nieśmiałość i problemy
z nawiązywaniem nowych znajomości

asertywność

radzenie sobie
ze swoimi emocjami

stres związany
z wystąpieniami publicznymi

poprawa
samooceny

Nad czym możemy pracować:

interakcje
rówieśnicze

nieśmiałość i problemy
z nawiązywaniem nowych znajomości

asertywność

radzenie sobie
ze swoimi emocjami

stres związany
z wystąpieniami publicznymi

poprawa
samooceny

Metody świadczenia pomocy
dla dzieci i nastolatków

Psychoterapia
indywidualna

Psychoterapia
grupowa

Wsparcie psychologiczne
dla rodziców

Metody świadczenia pomocy
dla dzieci i nastolatków

Psychoterapia
indywidualna

Psychoterapia
grupowa

Wsparcie psychologiczne
dla rodziców

Metody świadczenia pomocy dla dzieci i nastolatków

Psychoterapia
indywidualna

Psychoterapia
grupowa

Wsparcie psychologiczne dla rodziców